Om StreetGäris

StreetGäris är en intersektionell rörelse för kvinnor och icke-binära* som stöttar, lär ut och inspirerar varandra genom empowerment (egenmakt), solidaritet och gemenskap. Vårt uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk – och opinionsbildande rörelse som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället.

Vår värdegrund:

 • Vi vill vara en trygg separatistisk plats, för de som definierar sig själva som kvinnor och icke-binära, som verkar för utveckling och empowerment.
 • Vi vill vara ett intersektionellt nätverk med fokus på intersektionell feminism och anti-rasism – våra olikheter är våra styrkor.
 • Vi vill skapa en plats för tillhörighet och säkerställa plats för minoriteter.
 • Vi vill vara andrummet från rasism, sexism, funkofobi, transfobi och andra normativa strukturer i det vardagliga samhället.
 • Vi vill skapa en miljö som är tillåtande, stödjande trygg och motiverande.
 • Vi vill vara en positiv och framåtsträvande kraft.
 • Vi vill vara en plattform där vi tydligt tar ställning i samhällsfrågor.
 • Vi vill skapa en plats där vi utmanar destruktiva, exkluderande patriarkala och normativa strukturer.
 • Vi vill använda den maktposition vi har fått för att kunna lyfta våra medlemmars frågor och åsikter i en större kontext för ett förändringsarbete.
 • Vi vill synas och höras i offentliga rum som saknar intersektionella feministiska, och antirasistiska analyser och perspektiv.

Hitta vår ordlista här.

*Icke-binär är ett samlande ord för könsidentiteter som inte följer den strikta uppdelningen ‘man’ / ‘kvinna’. En person kan vara både man och kvinna, ett kön däremellan, växla mellan olika eller identifiera sig som inget kön. http://nonbinary.org/wiki/Nonbinary_gender). Mer om trans: http://www.transformering.se/vad-ar-trans.

 • ‘Gäri’ är slang för tjej och uttalas med G, men i StreetGäris står gäri för alla medlemmar oavsett kön, både kvinnor och icke-binära.
 • StreetGäris är partipolitiskt och religiöst obundet.
Annonser

Kontakt

Vill komma i kontakt med oss? Vad roligt!

StreetGäris är en helt ideell förening utan anställda, vi gör vårt bästa för att hinna svara på alla frågor!

Kontakta oss på streetgaris@gmail.com eller på vår Facebooksida.

Vill du kontakta oss för att använda oss som fokusgrupp, experter, föreläsare, paneldeltagare eller liknande så ange gärna er budget och syftet med inbjudan vid kontakt.

 

Shoppen

Vill du visa att du är en del av en intersektionell och feministiskt rörelse?

Vill du bidra till att vi kan göra grym verksamhet för att stärka fler?

Genom att fixa en pin stödjer du oss & vår verksamhet! Förutom att du hjälper oss sprida ordet, får du en superfin pin som gör det lättare för oss att hitta varandra på stan eller på bussen: ”Hej, så du är också med i StreetGäris?”. ❤

Skärmavbild 2017-05-16 kl. 23.47.54.png