Om StreetGäris

OM STREETGÄRIS

Syftet med StreetGäris är att ge kraft till varandra genom systerskap, inspiration och kompetensutbyte.

– Du som definierar dig som kvinna eller icke-binär* och kan stå för vår värdegrund är välkommen att gå med som medlem i StreetGäris.
(Stämmer det inte in på dig? Gilla gärna vår sida istället https://www.facebook.com/StreetGaris

StreetGäris värdegrund:
– Vi verkar för att skapa en inkluderande gemenskap som bryter barriärer i relation till ålder, bakgrund och perspektiv; våra olikheter är våra styrkor.
– Vi vill verka för kvinnors och icke-binäras* utveckling och empowerment med hela samhällets bästa i åtanke.
– Vi står för fredliga och konstruktiva icke-våldslösningar i handling och kommunikation.
– Vi vill skapa en miljö som är tillåtande, trygg och motiverande.
– Vi vill vara en positiv och framåtsträvande kraft.
– Vi vill verka för ett jämlikt samhälle.

StreetGäris är ett nätverk som välkomnar de som delar samma värdegrund och som vill vara en del av en plattform som arbetar för syster- och mentorskap.

StreetGäris är för oss som vill stötta, inspirera och skapa kontakt med varandra. En positiv kraft som arbetar med långsiktiga och fredliga lösningar. En mötesplats där vi oavsett bakgrund och ålder kan mötas i en gemensam anda av respekt och kärlek.

Nätverket StreetGäris är inte geografiskt bundet utan välkomnar gäris från hela landet. Målet är och var från början att nätverket ska kunna växa online, dvs “in space”. Vi vill fortsätta vara en virtuell mötesplats – även om platsbundna möten kommer att hållas för dem som kan. Förhoppningen är att alla som vill ska kunna vara med på mötena genom t.ex. Skype.

Våra olikheter är vår styrka. Vi omfamnar och respekterar varandras olika tankar och åsikter, och har inget behov av att enas i alla frågor, även om vi har vissa riktlinjer för diskussion här i gruppen.

Vid sidan av Nätverket StreetGäris finns föreningen StreetGäris vars syfte är att tjäna nätverket. Föreningen är ett verktyg för nätverket och alla StreetGäris där ute med idéer och drömmar. Föreningen har en styrelse, listad längst ner.

Not:
* Icke-binär är ett samlande ord för könsidentiteter som inte följer den strikta uppdelningen ‘man’ / ‘kvinna’. En person kan vara både man och kvinna, ett kön däremellan, växla mellan olika eller identifiera sig som inget kön. http://nonbinary.org/wiki/Nonbinary_gender). Mer om trans: http://www.transformering.se/vad-ar-trans.
– ‘Gäri’ är slang för tjej och uttalas med G, men i StreetGäris står gäri för alla medlemmar oavsett kön, både kvinnor och icke-binära.
– StreetGäris är partipolitiskt och religiöst obundet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s