Om StreetGäris

OM STREETGÄRIS

StreetGäris är en intersektionell rörelse för kvinnor och icke-binära som stöttar, lär ut och inspirerar varandra genom empowerment (egenmakt), solidaritet och gemenskap. Vårt uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk – och opinionsbildande rörelse som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället. 

StreetGäris värdegrund:

– Vi vill vara en trygg separatistisk plats, för de som definierar sig själva som kvinnor och icke-binära, som verkar för utveckling och empowerment.

– Vi vill vara ett intersektionellt nätverk med fokus på intersektionell feminism och anti-rasism – våra olikheter är våra styrkor.

– Vi vill skapa en plats för tillhörighet och säkerställa plats för minoriteter.

– Vi vill vara andrummet från rasism, sexism, funkofobi, transfobi och andra normativa strukturer i det vardagliga samhället.

– Vi vill skapa en miljö som är tillåtande, stödjande trygg och motiverande.

– Vi vill vara en positiv och framåtsträvande kraft.

– Vi vill vara en plattform där vi tydligt tar ställning i samhällsfrågor.

– Vi vill skapa en plats där vi utmanar destruktiva, exkluderande patriarkala och normativa strukturer.

– Vi vill använda den maktposition vi har fått för att kunna lyfta våra medlemmars frågor och åsikter i en större kontext för ett förändringsarbete.

– Vi vill synas och höras i offentliga rum som saknar intersektionella feministiska, och antirasistiska analyser och perspektiv.

Hitta vår ordlista här.

Not:
* Icke-binär är ett samlande ord för könsidentiteter som inte följer den strikta uppdelningen ‘man’ / ‘kvinna’. En person kan vara både man och kvinna, ett kön däremellan, växla mellan olika eller identifiera sig som inget kön. http://nonbinary.org/wiki/Nonbinary_gender). Mer om trans: http://www.transformering.se/vad-ar-trans.
– ‘Gäri’ är slang för tjej och uttalas med G, men i StreetGäris står gäri för alla medlemmar oavsett kön, både kvinnor och icke-binära.
– StreetGäris är partipolitiskt och religiöst obundet.

Annonser

Kontakt

Vill komma i kontakt med oss? – Vad roligt!

StreetGäris är en helt ideell förening utan anställda och där vi gör vårt bästa för att hinna med att svara på frågor från intresserade. Vårt största fokus är vårt nätverk på facebook och vår förening med våra medlemmar.

Kontakta oss lättas genom att e-posta Streetgaris@gmail.com vid frågor!

Vill du kontakta oss för att använda oss som fokusgrupp, experter, föreläsare, paneldeltagare eller liknande så ange gärna er budget och ert syfte med att bjuda in oss vid kontakt.

Vill du gå med i vår facebookgrupp?

Det är just nu lång kö till vår StreetGäris-facebookgrupp och vi behandlar ansökningarna så fort vi kan men ser kvalitet framför kvantitet och går därför igenom varje ansökning noga. Vår grupp är just nu också hemlig vilket gör att det är svårare att bli tillagd. Detta är något vi försöker ändra så fler kan hitta till gruppen. Tills dess kan du följa oss på facebook och på instagram.

Styrelsen 2016-2017:

 • Ronak Moaf Mirlashari, Ordförande
  ronakmoaf@hotmail.com
 • Marta Aregawi,Vice Ordförande
 • Ailin Moaf Mirlashari, Ledamot
 • Bana Ghebrehiwot, Suppleant
 • Suada Gruda, Ledamot
 • Viktoria Nguema, Sekreterare
 • Farida al-Abani, Ledamot
 • Linda Pistol, Kassör
 • Sofia Lindh, Ledamot
 • Jacqueline Mhitaryan, Ledamot
 • Vlora Makolli, Ledamot

 

 

 

SG- shop

Vill du visa att du är en del av en intersektionell och feministiskt rörelse?
Vill du bidra till att vi kan göra grym verksamhet för att stärka fler?
Genom att stödja oss med en pin eller andra saker så bidrar du med att sprida ordet om oss samtidigt som du ger StreetGäris möjlighet till att bli en mer oberoende verksamhet.
En pin kan göra det även lättare för medlemmar att hitta varandra på stan eller på bussen:  ”hej, så du är också med i StreetGäris?”.

StreetGäris är en intersektionell rörelse för kvinnor och icke-binära som stöttar, lär ut och inspirerar varandra genom empowerment (egenmakt), solidaritet och gemenskap. Vårt uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk – och opinionsbildande rörelse som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället.

Skärmavbild 2017-05-16 kl. 23.47.54.png